VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN – KIERTOTALOUS ON LIIKETOIMINTASI TULEVAISUUS

Vähemmällä materiaalinkäytöllä enemmän arvoa asiakkaalle ja ympäristölle. Vähemmän ylijäämää ja enemmän uutta liiketoimintaa ja arvonluontia yhteistyössä. Vähemmän riskiä toimintaympäristön muutoksesta ja enemmän uusia mahdollisuuksia. Lue, miksi kiertotalous on liiketoimintasi tulevaisuus.

Kuvituskuva maisema ylösalaisin

VÄHEMMÄSTÄ MATERIAALISTA ENEMMÄN ARVOA


Miten luoda enemmän arvoa vähemmällä materiaalilla? Kiertotaloudessa se on mahdollista, oikeastaan välttämätöntä. Resurssien viisampi käyttö tuottaa parhaimmillaan arvoa sekä asiakkaalle, omalle liiketoiminnallesi että ympäristölle.


Esimerkki suuremmasta lisäarvosta vähemmällä materiaaleilla on tuotteiden myyminen palveluna, joka on tyypillinen kiertotalouden liiketoimintamalli. Palveluntarjoajalla on intressi tuottaa kestävämpiä tuotteita, sillä asiakas maksaa omistusoikeuden sijaan niiden toimivuudesta – eli vain siitä, mitä oikeasti tarvitsee.


Esimerkiksi valaistusta, öljyä, kuormalavoja, työvaatteita ja paineilmaa myydään jo palveluna. Onko sinun tuotteesi seuraava?

Tuotteen myyminen palveluna voi parhaimmillaan säästää asiakkaaltasi vaivaa ja rahaa sekä parantaa toimintavarmuutta. Omassa liiketoiminnassasi tämä näkyy pitkäikäisempinä ja kannattavampina asiakassuhteina, uudenlaisena ansaintalogiikkana sekä materiaalien säästymisenä. Siis enemmän arvoa vähemmällä materiaalilla.VÄHEMMÄN YLIJÄÄMÄÄ, ENEMMÄN LISÄARVOA


Kiertotalous on resurssien viisaampaa käyttöä. Jäte suunnitellaan pois tuotantoketjusta, jolloin kaikki voittavat. Hukkamateriaalia syntyy mahdollisimman vähän, ja viimeinen ylijäämä puolestaan on syötettä yhteistyökumppanisi prosessiin.


Esimerkiksi teollisuuden hukkalämpöä hyödynnetään, tekstiiliteollisuuden ylijäämästä tehdään vaatteita, eri teollisuudenalojen jätteistä valmistetaan betonia korvaavaa materiaalia. Metalliteollisuuden sivuvirroista tehdään kierrätystuotteita, ylijääneistä mineraalivilloista uusiopuhallusvillaa. Malliesimerkkejä sivuvirtojen ja ylijäämän fiksusta hyödyntämisestä löytyy lukuisia, tässä vain joitain nostoja.


Tällaisen lisäarvon luomiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja tiedonjakoa, jotta yhteistyömahdollisuuksia ylipäätään löytyy. Fiksut ratkaisut sivuvirran hyödyntämiseen voivat löytyä aivan eri toimialoilta.


Kiertotalouden ekosysteemit eli yhteen kootut laajat toimijajoukot ovat oivia alustoja yritysten välisen yhteistyön luomiselle.

Millaista ylijäämää prosesseissanne on? Mitä yhteistyömahdollisuuksia siinä voi piillä?


VÄHEMMÄN RISKIÄ JA ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA


Kiertotalouteen siirtyminen on hyvää riskienhallintaa ja uusiin mahdollisuuksiin tarttumista.

Kiertotalous tarjoaa kasvun mahdollisuuksia ratkaisten samalla globaaleja kestävyysongelmia, jotka ovat yksi aikamme merkittävimmistä megatrendeistä.


Myös rahoitusalalla nämä mahdollisuudet alkavat näkyä: kiertotalouden sijoitusrahastojen määrä on kymmenkertaistunut kahdessa viime vuodessa. Kiertotalouteen keskittyvät julkiset sijoitusrahastot ovat myös tuottaneet viisi prosenttiyksikköä verrokkejaan paremmin.


Poliittista painetta siirtyä kiertotalouteen tarjoavat EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä Suomen kaksi viimeisintä hallitusohjelmaa. Lainsäädännön ja kannustinten suunta on selvästi kiertotaloudessa.


Käsissämme on monen megatrendin kokoinen ongelma, johon on tarjolla valtavan arvonluontipotentiaalin ratkaisuja. Ne löytyvät kiertotaloudesta.

Toimintaympäristön muutokseen sopeutumisessa parasta lääkettä on kiertotalouden periaatteiden sisällyttäminen oman liiketoiminnan ytimeen. Tarjolla on kestävän arvonluonnin mahdollisuuksia, jotka ovat pitkällä aikavälillä ainoa vaihtoehto sopeutua tulevaisuuden liiketoimintariskeihin.


Näistä syistä kiertotalous on myös sinun liiketoimintasi tulevaisuus. Muutos kohti kiertotaloutta on jo käynnissä eri aloilla. Onko yrityksesi voittaja, häviäjä vai sopeutuja?

Keskustellaan lisää ja selvitetään, mitä lisäarvoa kiertotalous voi tuoda omaan liiketoimintaasi.

LÄHTEET:


Sitra: Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista. https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse


Ellen MacArthur -säätiö: Financing the circular economy. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Financing-the-circular-economy.pdf


Uusiouutiset: Kiertotalouden sijoitusrahastot kymmenkertaistuivat. https://www.uusiouutiset.fi/kiertotalouden-sijoitusrahastot-kymmenkertaistuivat/


Euroopan komissio: Kiertotalouden toimintasuunnitelma. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_437


Valtioneuvosto: Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma


Valtioneuvosto: Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma: https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma


Teknologiateollisuus: Tulevaisuuden bisnes edellyttää kestävää arvonluontia – kiertotalouden pelikirja tarjoaa yrityksille työkaluja. https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tulevaisuuden-bisnes-edellyttaa-kestavaa-arvonluontia-kiertotalouden-pelikirjaKuva: Sindre Strøm palvelusta Pexels